Reconstruíndo os patios.

«En calquer entorno, tanto o grado de inventiva e creatividade como a posibilidade de descubrimento, son directamente proporcionais ao número e tipo de variables que haxa».

a quén vaI dirixido

O proxecto Re-Creo está diseñado para implementarse nos patios das escolas para ofrecer ás crianzas variables de xogo e experimentación nos momentos de xogo libre.