Lecer e aprendizaxes compartidos.

Trátase de actividades cun forte caracter sensorial, experimental e creativo.  Son actividades libres e abertas a unha ampla franxa de idade, para poder xerar puntos de encontro interxeracionais, compartindo e acompañando o tempo de lecer. Un espazo no que medrar xuntxs, tecer lazos, compartir retos, descubrimentos, satisfaccións, tempo.. .a vida!

a quÉn vai dirixido

Como o seu nome indica esta actividade está concebida para as familias con crianzas , pero tamén pode ser contratada  por asociacións ou concellos que desexen incluílas na súa programación.