Reconstruíndo os patios.

«En calquer entorno, tanto o grado de inventiva e creatividade como a posibilidade de descubrimento, son directamente proporcionais ao número e tipo de variables que haxa».

O proxecto Re-creo pretende transformar os patios das escolas para que sexan menos estructurados (ir máis aló dos columpios, as pelotas e as porterías), introducindo novos elementos de dispoñibilidade libre, para provocar ás crianzas na creación dos seus propios xogos e escenarios, convertindo os patios nun lugar máis de seu.

Baseándonos na teoría das pezas soltas de Simon Nicholson, queremos defender o dereito das crianzas de dar forma ao mundo que as rodea, coa liberdade de crear  e destruir segúndo as súas necesidades e inquedanzas, liberando a súa creatividade e empoderándoas na toma de decisións, e en resumen, sendo as protagonistas do que acontece.

 Mediante a introducción de elementos desestructurados, na súa maioría obxectos de refugallo, invitamos as crianzas ao xogo libre e experimental, abrindo a caixa da creatividade.

a quén vaI dirixido

O proxecto Re-Creo está diseñado para implementarse nos patios das escolas, para ofrecer ás crianzas variables de xogo e experimentación nos momentos de xogo libre.