A natureza non é un mero escenario, se non que forma parte da nosa esencia. Somos natureza, ao igual que as pedras, a auga, o lume, a terra, o aire, a vexetación, os outros animais… polo que a nosa saúde e benestar está intimamente relacionado coa do planeta no seu conxunto. Esta perspectiva non-atropocentrista é a que nos permite aprender a convivir, a amar e a respetar. A crise medioambiental e social na que nos atopamos actualmente é consecuencia da desconexión co entorno natural, da falta de pertenencia. Vivimos nuha sociedade biofóbica, chea de medos, destructora, e descoñecedora, que polo tanto é incapaz de protexer e enferma. En contraposición, debemos traballar na transformación cultural cara unha sociedade biofílica, baseada no amor e no coidado da vida. Redescubrir e vivir a natureza como  propia é un dereito de todo individuo, pero na infancia é aínda máis importante e necesario se cabe, non só polos beneficios físicos e psicolóxicos , se non tamén porque as crianzas son poderosos axentes de cambio na creación desta cultura de amor pola terra.

Algúns dos beneficios do contacto coa natureza, dependendo do grado e a frecuencia, poden ser:

Beneficios cognitivos

 •  Mellora a capacidade física e as capacidades psicomotoras.
 • Intelixencia espacial.
 • Reduce a fatiga mental.
 • Mellora funcións cognitivas (atención, memoria, concentración…).
 • Promove toma de decisións.

Beneficios psicolóxicos

 •  Canle de descarga de sentimentos.
 • Mellora a calidade do sono.
 • Promove a autodisciplina e autonomía.
 • Mellora o autoconcepto e a  autoestima.
 • Reduce comportamentos agresivos.
 • Reduce a ansiedade e o estrés.
 • Respalda a creatividade.
 

Beneficios fisiolóxicos

 •  Control da obesidade e outras enfermidades crónicas, respiratorias, ou cardíacas.
 • Reducción da miopía.
 

Beneficios sociais

 •  Menor illamento.
 • Aumento da cohesión social.
 • Promove o coidado da natureza.

Beneficios espirituais

 •  Inspiración.
 • Sentimento de pertenza.
 • Tranquilidade interior.
 • Conciencia social.