O xogo é algo moi serio, non é algo secundario. O xogo libre e espontáneo é unha capacidade innata do ser humán, que xurde guiado polas necesidades interiores de cada individuo, na que existe unha conexión emocional profunda.  A través do xogo as crianzas expresan, experimentan, viven, tramitan experiencias, disfrutan, aprenden, gozan, imitan, coñecen… Permitir o xogo e o movemento libre, é ofrecer un espazo físico e emocional de confianza, onde as crianzas poden ser. O xogo autorregulado fainos protagonistas das nosas vidas, polo que axuda a crear unha identidade propia. Xogamos polo mero pracer de xogar, pero nin nos imaxinamos os beneficios que pode chegar a ter a nivel cognitivo, físico e emocional.

Nivel cognitivo

 • Comprensión do entorno.
 • Capacidade de decisión e organización.
 • Iniciativa propia.
 • Desenvolvemento do pensamento lóxico.
 • Resolución de problemas.
 • Imaxinación e creatividade.
 • Atención e concentración.
 • Desenvolvemento da linguaxe.

Nivel físico

 • Desenvolvemento sensorial.
 • Desenvolvemento motriz (fina, gruesa, coordinación visomotriz, equilibrio…).

Nivel emocional

 • Diversión.
 • Expresión e descarga de sentimentos.
 • Autoestima.
 • Autonomía.
 • Tolerancia ante a frustración.
 • Resolución de conflictos.